Symptomer

Vondt i akilles

Smerte fra akillessenen, akillestendinopati, er vanligst i den midterste delen av senen og skyldes ofte for rask økning i treningsbelastning. Det er vanlig blant løpere forekommer også i andre idretter.

Symptomer

Akillestendinopati kommer ofte smygende i sammenheng med økende belastning i trening. Det er vanlig med smerte og stivhet på morgenen og senen kan føles hoven og øm. I et tidlig stadie forsvinner ofte smerten under oppvarmingen for så å komme tilbake igjen etter endt aktivitet. Har det gått litt lengre er det vanlig med smerte også under selve aktiviteten. Tiden det tar å bli er mellom 3-12 måneder. Den store variasjonen i tid kommer av det finnes stor variasjon smerte/alvorlighetsgrad. Er det en liten irritasjon som har kommet nylig tar det ofte mye kortere tid enn om du har gått med mye smerte over lang tid.

Behandling

Ligner på annen rehabilitering av seneproblematikk. Aktiviteter som trigger smerte behøver minskes i en periode for å minske irritasjonen i senen. Suksessiv trening av styrke i legg og etterhvert mer eksplosive øvelser innledes for å øke toleransen for belastningen i senen. Akillessenen behøver også suksessivt venne seg til belastning i aktiviteten du har hatt problem med, f.eks. løping. De aller fleste behøver en minske belastningen i løpingen, noe som kan gjøres på ulike måter avhengig av hvor begrenset du er av smerten. For enkelte funker det å minske på frekvensen (f.eks. en mindre løpetur i uken), andre minsker på fart og/eller distanse og for visse kan det være fordelaktig å ha en kortere pause fra løpingen før en suksessivt begynner igjen.

Ta gjerne kontakt med en fysioterapeut eller naprapat for å få hjelp til å bedømme problemet (om det er betennelse, hevelse etc.) og ut i fra det hjelpe deg med hvordan du skal legge opp rehabiliteringen for å bli bra fortest mulig.

Øvelser

Finn et nivå som passer ditt utgangspunkt. Den totale belastningen i løpet av en uke avgjør hvor ofte du bør gjøre øvelsene. Litt smerte er ok (3-4 på en skala fra 0-10), men symptomene skal ikke forverres etter gjennomført økt eller morgenen etter.

https://www.youtube.com/watch?v=fNSbXo2gLKU

Vondt ned mot hælen

I tillegg til den mest vanlige smerten i midterste del av akillessenen kan en også få smerte mer mot den nedre delen av akillessenen, der den fester på hælen. Smerte her skyldes ofte en kompresjon av slimposen (bursa) som ligger mellom akillessenen og hælen, noe som skjer når vi har foten mye i dorsalfleksjon (bøying av ankelen). Det blir ofte ømt på hælen og visse sko kan oppleves å trykke på området.

Behandlingen her ligner på behandlingen for “vanlig” akillestendinopati men en ønsker å minske på grad av bøying i ankelen. I stedet for å gjøre vanlige tåhev kan en derfor legge inn en liten forhøyning under hælen, for å ikke gå like dypt ned. Tåhev på kanten av en trapp/kasse øker kompresjonen mot hælen og bør derfor ventes med til smerten har minsket.

Øvelser

https://www.youtube.com/watch?v=PWIWeUYYIy4

 

Vondt under hælen

Smerte under hælen skyldes oftest en tilstand som kalles plantar fasciopati, også kalt hælspore. Smerten sitter oftest i forkant av hælbeinet men kan også føles på innsiden av hælen. Det kan være smertefullt…

Les mer >>