Blogg

Stivhet i muskler og ledd

4 aug 2019

Stivhet i muskler og ledd er et vanlig symptom hos de som søker hjelp for muskel- og skjelettplager. Det er også noe de aller fleste opplever i hverdagen eller i forbindelse med skader eller smerte.

Vondt mellom skulderblad

Ofte kan vi relatere det til en treningsøkt eller en belastning, men det kan også oppstå gradvis og regelmessig uten at vi helt skjønner hvorfor. Stivheten kan være raskt forbigående, men den kan også vedvare og etterhvert bli plagsom. I denne teksten ser jeg nærmere på den mer langvarige typen av stivhet. Hvorfor føles musklene stive? Betyr det at musklene er korte? At de ikke klarer å slappe av? Og hva kan man gjøre med det?

Betyr stivhet av musklene er korte?

Følelsen av stivhet har ikke nødvendigvis en sammenheng med lengden på muskelen. Et eksempel på dette ser jeg hos kunder som opplever stivhet på baksiden av låret, men som lett kan legge begge håndflatene i gulvet når den bøyer seg fram. Det er også vanlig forekommende at kunder som ikke opplever noen stivhet, men som ikke får hendene forbi knærne når de bøyer seg framover.

Spenning, hardhet og muskelknuter?

Stivhet er heller ingen en god indikator for muskelens spenning, hardhet eller forekomsten av muskelknuter. Ved palpasjon (undersøkelse med hendene) av det «stive» området finner man ofte at det er mykere eller at det har lik motstand som nærliggende muskler. Dette samsvarer med funn fra en studie gjort av av Andersen et al. 2010.

Stivhet er en følelse, ikke en strukturell tilstand

Når man opplever stivhet i en muskel eller et område kan det bety en eller flere ting:

  • Begrenset bevegelse i området.
  • Normal bevegelighet men det er ubehagelig i slutten av en bevegelse eller at det krever mer kraft for å nå ytterpunktet i bevegelsen.
  • Man har normal bevegelse men det føles som at området ikke kan slappe av.
  • Området føles avslappet, men samtidig opplever man et mildt ubehag. Et ubehag som er for mildt for å kalles smerte.

Denne tvetydigheten betyr at følelsen av stivhet best beskrives som en subjektiv ubehagelig følelse. Følelsen trenger ikke å ha en sammenheng med en fysisk eller mekanisk tilstand i kroppen, som korte muskler, økt spenning eller stivhet. Man kan ha det ene uten det andre. Dette er spesielt interessant for de som plages av regelmessig eller vedvarende stivhet, og som ikke har fått ønsket effekt av tøying, mykdelsbehandling eller andre behandlinger der intensjonen ofte er å myke opp eller «løsne» på begrensninger og stive muskler.

Hvorfor opplever vi at musklene blir stive?

Ved enkle tilfeller av stivhet er årsaken åpenbar. Vi har vært for lenge i samme kroppsstilling eller et repeterende bevegelsesmønster og musklene trenger hvile eller en endring av posisjon for å redusere iskemi (lokal blodmangel). Dette gjør vi ofte instinktivt ved å strekke på oss eller bevege på området som vanligvis fjerner følelsen av stivhet. Vanlige eksempler på dette er når vi sitter lenge i fly, bil eller foran datamaskinen. Denne typen stivhet er tydelig relatert til kroppsposisjon og bevegelsesmønstre. Stivheten kan tolkes som et signal fra hjernen som skal motiverer til bevegelse.

I tilfeller der stivheten er mer regelmessig og vedvarende, har denne enkle strategien ofte ikke gitt ønsket resultat, og det kan være vanskelig å relatere symptomene med kroppsholdning og bevegelse. Stivheten kommer og går uten forvarsel og den vedvarer i flere timer eller dager uten at vi vet hvorfor. Den kan i stedet være mer relatert til et tidspunkt på dagen, mengde søvn, emosjonell tilstand, stressnivå, kosthold, generell helse eller andre tilfeldige faktorer.

Stivhet kan også være et tegn på at musklene er for svake for belastningen de utsettes for. Blodsirkulasjonen i området reduseres og over tid kan det skape en aktivere nerver som signalerer smerter. Årsaken til stivheten har da vanligvis en sammenheng med noe som kalles perifer eller sentral sensitivisering. Dette betyr veldig enkelt forklart at nervesystemet er mer følsomt for stimuli.

Det finnes ikke et enkelt svar på hvordan man kan redusere denne sensitiviteten. Det finnes en god del litteratur og studier som mener at denne sensitiviteten er en pådriver hos pasienter med kronisk smerte. Ved behandling av kronisk smerte handler det om å endre på en av de mange faktorene som gjør at nervesystemet oppfatter fare i kroppen. Det kan være faktorer i muskel- og skjelettsystem (bio), tanker og følelser (psyko) og arbeid og familiesituasjon (sosial).

Hvordan behandler man stive muskler?

Hvis vi tar utgangspunktet at stivhet er en mild form for smerte, er det heldigvis enklere å håndtere. For å velge rett strategi er det viktig å være oppmerksom på hva som er hensikten med de ulike behandlingene og hvilke andre faktorer som kan påvirke. Under følger en liste over vanlige metoder og strategier som brukes for å bli kvitt vedvarende stivhet.

Tøying

Ved langvarig stivhet har man gjerne prøvd denne strategien uten å lykkes. Iblant resulterer det i at man tøyer hardere og oftere. Hvis årsaken er at muskelen er svak og overbelastet, eller at området er sensitivt kan tøy være imot sin hensikt. I verste fall kan det forverre symptomene. Samtidig opplever mange en avslappende og smertelindrende effekt. Hvis det føles bra er tøying en enkel og god løsning. Hvis effekten er kortvarig eller forverrer symptomer er det fordelaktig å prøve en annen strategi.

Muskel- og leddbehandling

Det finnes en jungel av ulike behandlingsmetoder og teorier om hvordan man skal oppnå smertelindring og mer avslappede muskler. Eksempelvis dyptgående massasje, behandling av triggerpunkter, bindevev osv. Noen påstår at slike behandlinger bryter opp arrvev eller forlenger muskler og bindevev, noe som er høyst usannsynlig ifølge nyere forskning. Samtidig vil mange oppleve positive effekter som redusert stivhet og sensitivitet. En mer trolig forklaring for er at behandlingen aktiverer inhiberende substanser i nervesystemet som reduserer ubehaget. Effekten er ofte kortvarig, men kan også hjelpe på lengre sikt.

Hvis hovedårsaken til stivheten er sensitivitet kan behandlingen gjøre området mer følsomt og forverre symptomer Ettersom behandlingen kan være smertefull i seg selv. Har man gode erfaringer med slike behandlinger kan det allikevel være et godt alternativ. Da er det viktig å være oppmerksom på hva man ønsker å oppnå med behandlingen. Hvis problemet er mer komplekst og hensikten er å skape langvarige resultater kan behandlingen være et godt komplement i tillegg til å adressere andre faktorer.

Holdning og bevegelsesmønster

Endring av bevegelsesvaner og holdning er en vanlig strategi innenfor mange terapiformer. Ved å endre på bevegelse, holdning og pustemønster kan man bevege seg mer effektiv, redusere spenninger og lære å slappe av i muskulatur.

Det er ikke uvanlig å oppleve stivhet hvis man har en jobb som innebærer at man sitter store deler av dagen foran data. Ettersom det ikke finnes en optimal sittestilling gjelder det å variere så mye som mulig, og ta pauser. Gjerne noe som innebærer bevegelse!

Vaner er ikke alltid like lett å endre, men denne strategien kan være verdt et forsøk hvis stivheten er relatert til spesifikke kroppsstillinger og bevegelser. Likt med de fleste behandlinger krever det ofte flere tiltak ved mer komplekse problemstillinger.

Styrketrening

Det er ingen hemmelighet at regelmessig trening har mange gode effekter både på muskel-skjelettsystemet og på generell helse. Når man belaster muskulaturen forbedres blodsirkulasjonen, muskelens utholdenhet og man blir mindre sårbar for overbelastning. Styrketrening har også en smertelindrende effekt og den kan redusere betennelse som gjør nervesystemet mer sensitivt.

Noen har en oppfatning om at styrketrening gjør musklene mindre fleksible og mer stive. Dette er ikke tilfellet hvis man trener variert og med fullt bevegelsesutslag. Det er mer sannsynlig at det vil både redusere stivhet og forbedre bevegelighet, kanskje mer effektivt enn muskeltøy.

Det er så klart fullt mulig å bli mer stiv, sår og sensitiv hvis man overbelaster musklene uten å restituere godt nok. Men med en fornuftig mengde hvile og gradvis økende progresjon vil muskulaturen bli sunnere, sterkere og mindre stiv.

Konklusjon

Det er viktig å huske at stivhet er en følelse og ikke nødvendigvis en fysisk tilstand som krever tøy eller andre strategier der hensikten er å forlenge muskelen. Likt som andre følelser, oppleves det mer plagsomt når man er sensitivisert. Og som ved andre typer sensitivitet kan man redusere eller lette håndtere følelsen ved å forbedre generell helse, styrke, øke bevissthet og bevegelsesvaner.

Av naprapat Kenneth Berg-Hansen

På Access Rehab har vi lang erfaring med behandling av smerte og stivhet i muskler og ledd. Vi er opptatt av at behandlingen skal gi langvarige resultater og vi holder oss kontinuerlig oppdatert innenfor vårt fagfelt. I tillegg til behandling av muskler og ledd har vi stort fokus på å hjelpe våre kunder tilbake til et aktivt liv uten smerte. Ønsker du hjelp med stivhet og smerter i muskler og ledd er du velkommen til oss!

Inspirasjon og link til artikler:

https://www.nature.com/articles/s41598-017-09429-1.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015697

https://www.physio-network.com/why-do-muscles-feel-tight/

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2013